Regulamin

 

Życzymy przyjemnego pobytu.

Dla Państwa wygody prosimy o zapoznanie się z regulaminem apartamentów:

 1. Postanowienia ogólne (doba hotelowa, przedłużanie pobytu, rezerwacja)
  1.  Doba pobytu w Apartamentach  Pomarañczarnia  trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00.
  2. Życzenie przedłużenia pobytu prosimy zgłaszać w Recepcji do godziny 10.00.
  3. Nasze Apartamenty są udostępniane po przedłożeniu dowodu osobistego lub paszportu oraz po uregulowaniu zapłaty.
 2. Zasady bezpieczeństwa
  1. Bardzo prosimy o uwzględnienie, iż we wszystkich pokojach i ogólnie dostępnych miejscach Apartamentów  Pomarañczarnia  obowiązuje zakaz palenia. Karą za to naruszenie jest opłata w wysokości 150 zł. 
 3. Cisza nocna, odpowiedzialność za naruszenie ciszy nocnej oraz wyrządzone szkody 
  1. Dziękujemy za zachowanie ciszy po godzinie 22.00 do godziny 7.00 rano.
  2. Informujemy, że w apartamentach Pomarañczarnia  obowiązuje bezwzględny zakaz organizowania imprez towarzyskich, zakłócających ciszę nocną i czyniących uciążliwym pobyt innych gości.
  3. W przypadku złamania powyższego zakazu, najemca zostanie obciążony karą w wysokości 2 000 zł.
  4. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej w budynku od godziny 22:00 do 7:00 wynajmujący lub osoba przez niego upoważniona zostanie wezwana na miejsce przez innych gościa, sąsiadów, Straż Miejską bądź Policję i stwierdzi szczególną uciążliwości wykroczenia dla innych gości, ma on/ona prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty. 
  5. Informujemy, że Gość  Apartamentów  Pomarañczarnia ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Apartamentu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
   1. Za zgubienie klucza pobierana jest opłata w wysokości 100 zł,
   2. Gość ponosi również koszty dodatkowego sprzątania apartamentu w kwocie 150 zł,  jeżeli wymaga on szczególnego nakładu pracy w doprowadzeniu do porządku.
  6. Pragniemy zaznaczyć, iż Apartamenty Pomarańczarnia mogą odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu Apartamentów lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Apartamentów Pomarańczarnia, jak również innych osób przebywających w obiektach Apartamentów Pomarańczarnia, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Apartamentów Pomarańczarnia.
  7. Będziemy wdzięczni za powiadomienie naszej Recepcji o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. Postanowienia końcowe
  1. Apartamenty  Pomarañczarnia nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia lub utraty pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów mających wartość naukową i artystyczną, pozostawionych w naszych apartamentach.
  2. Zapewniamy, iż przedmioty osobistego użytku, pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa, Apartamenty  Pomarañczarnia przechowują przez okres 3 miesięcy.
  3. Po zakończeniu pobytu, prosimy o zwrot klucza w Recepcji. Po uzgodnieniu z recepcją możliwy jest również zwrot klucza w inny sposób.

Karta pobytu stanowi potwierdzenie zawarcia umowy świadczenia usług, której załącznikiem jest regulamin.